ผู้ผลิตเว็บไซต์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลูกสาวบุญญศิลป์ เครื่องทองเหลืองลงยาสี รับทำ โล่รางวัล, โล่อะคริลิค, เข็มไท้, เข็มกลัด, ที่หนึบเทคไท้ ฯลฯ
  

กิจการของร้านทำมานานแล้วกว่า 80 ปี
ตั้งแต่สมัยของ นายเพ็ชร์ บุญญโสภณ หรือ "ครูเพ็ชร์ " ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง
และนางประสิทธิ์ บุญญโสภณ (บุญประสิทธิ์ บุญญโสภณ)
ซึ่งเป็นศรีภรรยา มาช่วยในการดำเนินกิจการ
สมัยนั้นใช้ชื่อว่า  "ร้านบุญญศิลป์"

 

อ่านประวัติครูเพ็ชร์ เพิ่มได้ตาม link >> 1  2  3  4  5
(อ้างอิงจาก : หนังสืออุตสาหกรรมสาร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒๒ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๐๘)
 

ต่อมา
เมื่อนางสาว
ภัทรา บุญญโสภณ ซึ่งเป็นลูกสาว ได้เข้ามารับกิจการต่อ
ถือว่าเข้ามาทำงานเต็มตัว หลังจากช่วยคุณพ่อคุณแม่
ทำงานมานาน

จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านเป็น "ร้านลูกสาวบุญญศิลป์"

"ร้านลูกสาวบุญญศิลป์" เป็นร้านค้าประเภทเจ้าของ
คนเดียว และเป็นโรงงาน ในการผลิตงานด้วย

 

สินค้าที่สำคัญคือสินค้าประเภท "ทองเหลืองลงยาสี"
ซึ่งสะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง
และยังได้รับเกียรติบัตรงานแสดงผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมระหว่างประเทศปี 2524

กิจการดำเนินงานมาเรื่อย ๆ ภายใต้การทำงานของคุณภัทรา
ต่อมาในปี 2552 เปลี่ยนจากร้านมาเป็น
"ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลูกสาวบุญญศิลป์"เนื่องจากบุตรทั้ง 2 ของคุณภัทรา ได้เข้ามาร่วมในการทำงานอย่างเต็มตัว
หลังจากที่ช่วยทำงานมาตั้งแต่เด็ก จนเติบใหญ่
คือ นางสาวสาลินี และ นายสุธีร์

 

Online 6 user  Click : 005054 © 2008  :  login    
             PRO-WEB FOR BEGINNER